STRAATWIJS, van professional naar meesterschap

Heb je een cliënt waar je moeilijk afspraken mee kunt maken of die zijn afspraak niet nakomt? Of mensen die langdurig werkeloos zijn, schulden hebben, dakloos zijn, zorg mijden, in een isolement zitten, drugs gebruiken? Die een overlast kunnen zijn voor hun omgeving? Dan heb je mogelijk te maken met mensen die een licht verstandelijke beperking hebben. Als je wilt leren hoe je met deze mensen om moet gaan dan ben je bij ons aan het goede adres. Door een bundeling van expertise en praktijkervaring bieden we je inzicht, geven we kennis, en leren je vaardigheden om je werk met deze mensen beter te doen.

Dit leertraject daagt je uit van professional tot persoonlijk meesterschap te komen. Waarbij je de regie neemt en de cliënt, maar ook jezelf, op basis van vertrouwen en deskundigheid in zijn kracht zet,
zodat groei en ontwikkeling van de ander een kans krijgen. Het persoonlijk meesterschap loopt als een rode draad door het gehele leertraject.

Leertraject voor herkennen, begrijpen en begeleiden van mensen met een LVB.

Kennis en kunde uit verschillende deskundigheidsgebieden gecombineerd

De huidige opleidingen Verpleegkunde, SPH, MMZ, GGZ e.a. zijn een goede basis voor begeleiding en ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Echter, om de vaak complexe en uiteenlopende zorgvragen het hoofd te bieden moet meer kennis en kunde uit verschillende deskundigheidsgebieden gecombineerd worden. Dit leertraject is een bundeling van expertise uit verschillende werkvelden zoals de VG- en GGZ-zorg, de verslavingszorg en forensische zorg. Hierdoor is een geïntegreerd zorgaanbod aan deze kwetsbare groep mensen mogelijk en ligt de regie ervan in één hand.

Inhoud

Het leertraject is opgebouwd uit 8 blokken van 2 dagen en elk blok heeft een thema. Verschillende onderwerpen komen in die blokken naar voren. 

Blok 1 De aftrap: Kennismaking en start persoonlijk meesterschap; Introductie op de leergang, persoonlijke ontwikkeling, kennis delen en presenteren, stresshantering.

Blok 2 De basis: Ontwikkeling en afwijkend gedrag; Introductie LVB, Beeldvorming, Functieleer, Klinische psychopathalogie, Psychofarmacalogie en hechtingsproblematiek.

Blok 3 De ondersteuning: Begeleidingsmethodieken in hulpverlening; Triple C, Gentle teaching, Anders kijken naar agressie, Sociaal competentiemodel, Klinisch redeneren en intervisie.

Blok 4 De verbinding: Zorgmijders en participatie; FACT als behandelmodel, Bemoeizorg, WMO en participatiewet, deelname aan werkende maatschappij, Oplossingsgericht coachen.

Blok 5 Het netwerk: Formele en informele zorg en wetgeving; Wettelijke kaders en gedwongen behandeling, Sociaal netwerk versterken, Regiebevordering, Formele en informele zorg, Gastspreker en systeemgericht werken.

Blok 6 De weerbaarheid: Leefstijl; Middelengebruik, verslavende gewoontes, Relaties en seksualiteit, Sociale media, App hulp, voeding en gewoontes en weerbaarheid.

Blok 7 De grens: Risicozoekend gedrag; Levensfaseproblematiek, Risico zoekend en crimineel gedrag, Ontwikkelingsstoornissen, Rol van de hulpverlener en Justitie.

Blok 8 De ontwikkeling: Persoonlijk meesterschap; Coachen, leiden, begeleiden en loslaten, Persoonlijk leiderschap, Communicatie en interactie.

Blok PM De rode draad: Persoonlijk meesterschap gedurende het gehele traject; Regie op kwaliteitsverbetering, Persoonlijk ontwikkelplan, Casuïstiekbespreking, Intervisie, Kennis delen, Klinische les geven en jouw stijl in persoonlijk meesterschap.

 

Dit ga je leren

  • Je ziet de hulpvrager als de mens die hij/zij is en kunt inspelen op diens vragen.
  • Je begrijpt de complexiteit van de hulpvraag en kunt de begeleiding/dienstverlening daarop af stemmen.
  • Je past zelfreflectie toe om te kunnen groeien en neemt verantwoordelijkheid.
  • Je werkt vanuit kennis en kunde en maakt gebruik van de mogelijkheden die voorhanden zijn om de hulpvrager zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen.
  • Je behandelt jezelf en de ander met waardering, respect en oprechtheid. Dit zijn voorwaarden voor een veilige basis van hulpverlening.
  • Je brengt balans in jouw mentale en fysieke weerbaarheid.

Voor wie

Verpleegkundig begeleiders, ambulant werkers, casemanagers, praktijkondersteuners, als je werkzaam bent in het sociaal domein, wijkagenten en anders opgeleiden die met mensen met een LVB in aanraking komen. Het is mogelijk om losse blokken te volgen of het hele leertraject.  

Start

Het leertraject start op 16 januari 2020. Gedurende 8 maanden volg je 8 blokken van 2 aanééngesloten themadagen. Je kunt ook losse blokken afnemen. De lessen zijn op donderdag en vrijdag van 09.00 – 17.00u. In totaal 16 lesdagen en daarbuiten 2 keer een intervisie moment van 2 uur (rekening houdend met basisschoolvakanties regio Noord). Linda Koppes is de trajectbegeleider, bij wie je met al je vragen terecht kunt, ook als het leren weer wennen is.

In aanloop organiseren we 2 informatiebijeenkomsten, graag aanmelden via een mail naar aanmelden@burotov.nl:

Data volgen nog

Investering

  • De investering voor het totale leertraject bedraagt: € 3.750,00 per deelnemer. De prijs voor een los blok 1 t/m 7 bedraagt € 775,- per blok, voor blok 8 is dat € 975,-. Wij zijn niet BTW-plichtig en brengen dat dan ook niet in rekening.
  • Studiebelasting: 16 themadagen en 3 bijeenkomsten klinisch redeneren, dat zijn 126 begeleide uren. Daarnaast zijn er ongeveer 150 zelfstudie-uren.
Kosten:
€ 3.750,00
Duur:
8 maanden
Data:
Data onder voorbehoud: 16 en 17 januari, 13 en 14 februari, 19 en 20 maart, 16 en 17 april, 14 en 15 mei, 18 en 19 juni, 20 en 21 augustus, 17 en 18 september 2020. Afrondingsgesprekken en diplomering oktober2020. Bijeenkomsten klinisch redeneren worden in overleg afgesproken buiten de blokken om.
Locatie:
Hoorn, Dampten 28.

Meer informatie over het leertraject STRAATWIJS

Wil je informatie over de leergang STRAATWIJS? Neem contact op met trajectbegeleider Linda Koppes lindakoppes@burotov.nl of vul hieronder het contactformulier in.