Voorlichtingsavond Online weerbaarheid voor ouders

Inhoud van de training

Tegenwoordig dringen de online sociale contacten steeds meer binnen in de dagelijkse omgang en wellicht ook in de klas. Dat maakt de scheidslijn wat onduidelijk. De sociale contacten blijven niet beperkt tot de klas, het schoolplein of de speelafspraken na school. Sociale media hebben het mogelijk gemaakt dat het sociale verkeer te allen tijde én in groepen online doorgaat.

Bewustwording

Scholen kunnen het initiatief nemen in de bewustwording van leerkrachten, leerlingen én ouders rondom de invloed van sociale media op het sociale verkeer tussen leerlingen. Deze training wordt dan ook aan zowel de leerlingen als de leerkracht gegeven en bevat een informatiebijeenkomst met ouders. Het zijn interactieve bijeenkomsten met ruimte voor onderlinge discussie en bewustwording.

Dit ga je leren

Eerst wordt met de klas en de betreffende leerkracht de lesstof doorgenomen. Aan de hand van stellingen en een werkblad wordt gesproken over sociale media en de ervaringen van leerlingen met sociale media. Er worden ook ideeën uitgewisseld wat mogelijke onderlinge afspraken kunnen zijn. Daaropvolgend is er een bijeenkomst met de ouders en betreffende leerkracht en wordt naast de algemene ook de informatie vanuit de klas besproken.

Doelen van deze training:

  • Kennis en inzicht over sociale media, het gebruik en de invloed hiervan op de omgang met elkaar.
  • Afspraken maken over het gebruik van sociale media op school.

Resultaten na de training

 Alle deelnemers:

  • hebben kennis genomen van de gebruikte sociale media door leerlingen;
  • hebben kennis genomen van veelgebruikte sociale media op dit moment;
  • hebben kennis genomen van de toepassingsgebieden van verschillende media;
  • hebben zicht op de eigen mediawijsheid en op het (leeftijds-)niveau van het kind;
  • zien de kansen die sociale media met zich meebrengen;
  • zijn zich bewust van de gevaren die sociale media met zich mee kunnen brengen voor het kind;
  • hebben kennis genomen van bruikbare websites om kennis en inzicht rondom sociale media te vergroten;
  • hebben gezamenlijk afspraken gemaakt met betrekking tot het gebruik van sociale media op school.

Voor wie

De training is bedoeld voor scholen in zowel regulier als speciaal (basis) onderwijs, die de bewustwording en afspraken rondom het gebruik en de invloed van sociale media breder willen trekken dan alleen op de school zelf.

Investering

De bijeenkomsten met de klas en betreffende leerkracht vinden plaats voor de informatieavond met ouders. Per klas wordt een aparte bijeenkomst geboden.

Neem contact met ons op voor een offerte, incompany af te nemen.

Offerte aanvragen InCompany trainingen

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor InCompanytrainingen, een training op maat of een offerte? Mail dan naar: melanierump@burotov.nl of vul onderstaand contactformulier in.

Vermeld duidelijk om welke training en om hoeveel mensen het gaat.