Seksualiteit, intimiteit en relaties

Inhoud van de training

Als professional in de zorg- of hulpverlening kom je tijdens je werk op verschillende manieren met seksualiteit in aanraking. Het is belangrijk hier op een goede manier mee om te kunnen gaan. Seksualiteit vormt immers een belangrijk deel van ons mens-zijn, voor jou, maar zeker ook voor de zorgvrager.

Fundamenteel onderdeel in ons mens-zijn

Seksualiteit is een begrip dat veel meer omvat dan alleen seksuele handelingen. Seksualiteit gaat over zelfbeeld, lichaamsbeleving, geaardheid, plezier, relaties en intimiteit. Het is als professional belangrijk je bewust te zijn van jouw eigen normen en waarden rondom seksualiteit, maar ook die van het team en de individuele persoon.

Bespreekbaar maken

Naast deze bewustwording komen ook de invloed die een beperking, specifieke problematiek of medicatie op seksualiteit hebben aan bod. We leren je seksualiteit bespreekbaar te maken binnen het team, maar vooral met de persoon en diens naasten. Er wordt ingegaan op het geven van begeleiding en voorlichting over seksualiteit, intimiteit en relaties passend bij het niveau van de persoon.

Dit ga je leren

 • Wat er valt onder het begrip seksualiteit.
 • Verloop seksuele ontwikkeling en ontwikkelingsfasen.
 • Normen en waarden rondom seksualiteit.
 • Invloeden op seksualiteit door een beperking, medicatie, specifiek syndroom of psychiatrische problematiek.
 • Bespreekbaar maken van seksualiteit.
 • Het geven van voorlichting passend bij de individuele persoon en aan de hand van acht thema’s.
 • Werken met de Hermeneutische cirkel.
 • Kwetsbaarheid, weerbaarheid en misbruik.

Resultaten na de training

 • Je bent je bewust van je eigen opvattingen, normen en waarden rondom seksualiteit.
 • Je weet wat er onder het begrip seksualiteit wordt verstaan.
 • Je kent de ontwikkelingsfasen op cognitief en sociaal-emotioneel niveau.
 • Je weet de Hermeneutische cirkel toe te passen en kunt de persoon beter begrijpen en zo op maat in zijn of haar wensen begeleiden.
 • Je kunt aan de hand van de acht aangereikte thema’s en informatie voorlichting op maat geven.
 • Je bent op de hoogte van signalen van mogelijk misbruik en kunt gezond of overschrijdend seksueel gedrag van elkaar onderscheiden.
 • Je hebt globaal kennis genomen van kaders voor professioneel handelen over seksualiteit.

Voor wie

Deze training is voor professionals of organisaties die zorg hebben voor een ander en aanlopen tegen vragen rondom begeleiding bij seksualiteit.

Aanvangsniveau deelnemer: vanaf niveau 3

Niveau scholing: niveau 3/4

In het geval van maatwerk wordt het niveau bepaald op basis van het niveau van de deelnemers.

Investering

 • Trainingsduur: 2 dagdelen
 • Individueel: € 249,00
 • Incompany: € 1.498,00 per team/groep van max. 10 personen (€ 150,00 p.p.)
 • Lesmateriaal en reiskosten

Indien gewenst kan deze basistraining uitgebreid of aangepast worden met verdieping aan de hand van doelgroep, internet en sociale media of één van de onderwerpen die in de basiscursus wel aan bod komen, maar graag uitgebreider behandeld mogen (denk aan kinderwens, kaders professioneel handelen, weerbaarheid en misbruik).

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden voor jouw organisatie. 

 

Trainers: Nancy Vuijst (foto) en Anita Ruiter

  

 

Offerte aanvragen InCompany trainingen

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor InCompanytrainingen, een training op maat of een offerte? Mail dan naar: melanierump@burotov.nl of vul onderstaand contactformulier in.

Vermeld duidelijk om welke training en om hoeveel mensen het gaat.