Verslaving: Middelengebruik en verslavende gewoontes

Op het gebied van middelengebruik en verslavende gewoontes hebben wij een uitgebreid aanbod voor zowel de professional als de persoon en diens directe omgeving. Denk aan voorlichting over diverse drugs en hun invloed, maar ook aan verschillende begeleidingsmethodieken. Ook meedenken in het beleid van de organisatie ten opzichte van middelengebruik en het ondersteunen bij het schrijven van een beleidsstuk of protocollen. We bieden trainingen aan om professionals inzicht te laten krijgen in de problematiek en diverse begeleidingsmethodieken. Door middel van een coaching-on-the-job-traject kan dit verankerd worden in de praktijk.

Inhoud van de training

Juist bij mensen met een licht verstandelijke beperking, verstandelijk gehandicapten en in het speciaal onderwijs is er de afgelopen jaren een stijging in de problematiek rondom middelengebruik waargenomen. Deze doelgroepen zijn kwetsbaar: er is eerder sprake van risicovol gebruik en zij zijn sneller afhankelijk van een middel.

Ondersteuning en handvatten bij begeleiding

Zoek je ondersteuning in de hulpverlening aan deze doelgroepen wat betreft middelengebruik, middelenmisbruik of -afhankelijkheid? Wil je als organisatie de bewustwording van je medewerkers rondom dit onderwerp vergroten en handvatten geven ter ondersteuning bij de begeleiding? Dan is deze training wat je zoekt. Daarnaast hebben we een breed aanbod wat betreft voorlichting en preventie rondom middelengebruik.

Dit ga je leren

 • Beleid bij middelengebruik
 • Inzicht en informatie over soorten middelen en het effect ervan.
 • Herkennen van gebruik.
 • Stappenplan voor begeleiding en motiverende gesprekstechnieken.
 • Belangrijke bronnen van informatie en kennisdelen.
 • Resultaten na de training.
 • Je herkent verschillende middelen en kent de werking er van.
 • Je hebt kennis van de extra gevaren voor de doelgroepen in relatie tot middelengebruik en kunt hier voorlichting over geven.
 • Je beschikt over verschillende methoden en technieken om de persoon te begeleiden in zijn hulpvraag.

Resultaten na de training

 Deelnemers:

 • herkennen de verschillende middelen en de werking er van;
 • hebben kennis van de extra gevaren voor de doelgroepen in relatie tot middelengebruik;
 • kunnen hier voorlichting over geven;
 • beschikken over verschillende methoden en technieken om de persoon te begeleiden in zijn hulpvraag;
 • zijn zich bewust van hun eigen houding ten opzichte van verslavende middelen en het gebruik hiervan;
 • hebben als team een visie gevormd.

Voor wie

De training is geschikt voor professionals en organisaties die werken met doelgroepen die middelen (kunnen gaan) gebruiken.

Aanvangsniveau deelnemer: vanaf niveau 3

Niveau scholing: niveau 3/4

In het geval van maatwerk wordt het niveau bepaald op basis van het niveau van de deelnemers.

Datum van de training

Incompany, samen met u wordt de datum afgestemd. 

Investering

 • Trainingsduur: 3 dagdelen
 • Incompany: € 2.250,00 per team/groep van max. 10 deelnemers (€ 225,00 p.p.).
 • Individueel: € 375,00
 • Lesmateriaal en reiskosten

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden voor jouw organisatie.

Klik hier voor de workshops / informatieavond middelengebruik.

 

Trainers: Claudia Kaagman en Rieneke Geerlings

Offerte aanvragen InCompany trainingen

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor InCompanytrainingen, een training op maat of een offerte? Mail dan naar: melanierump@burotov.nl of vul onderstaand contactformulier in.

Vermeld duidelijk om welke training en om hoeveel mensen het gaat.