Sociaal netwerkversterking

Uitbreiding van het sociale netwerk draagt bij aan het levensgeluk, vergroot de eigenwaarde en het zelfvertrouwen, verrijkt het leven en geeft een stuk regie terug aan de persoon.

Inhoud van de training

Het sociaal netwerk wordt door Thesaurus Zorg en Welzijn omschreven als een verzamelnaam voor een netwerk van betekenisvolle mensen, dat functioneert als ondersteuningsbron voor het eigen welzijn en welbehagen. Denk hierbij aan familieleden, buren, vrienden, collega`s en kennissen. De ondersteuning kan zowel emotioneel als praktisch zijn. 

Door alle veranderingen in de zorg dienen zorgverleners steeds meer samen te werken met het netwerk rondom de persoon. Ondersteuning die nu nog geleverd wordt door professionals, zal in de toekomst gedeeltelijk verzorgd gaan worden door mantelzorgers en vrijwilligers.

Sociaal netwerk van fundamenteel belang

Een steunend sociaal netwerk draagt bij aan het vergroten van levenskwaliteit en geluk. Hulpverleners zijn, met alle goede bedoelingen, slechts voorbijgangers. Het is van belang dat de persoon inzicht heeft in zijn netwerk en inzicht krijgt of en hoe hij het netwerk kan versterken. Om dit te bereiken, is het van groot belang dat zichtbaar wordt gemaakt hoe het netwerk van de persoon in elkaar zit en te onderzoeken waar kansen liggen.

Dit ga je leren

Om ook daadwerkelijk gebruik te gaan maken van dit netwerk is een transfer nodig. Hier ligt voor zowel de persoon als de zorgverlener de uitdaging. Hoe krijgen wij de cliënt en zijn begeleiding in beweging, zodat hij optimaal gebruik gaat maken van dit netwerk. Wat heeft de ander nodig om zijn huidige contacten te onderhouden en nieuwe contacten aan te gaan. Hoe en waar kan de zorgverlener hierin ondersteunen?

Een ervaringsdeskundige, de persoon, vertelt over zijn ervaring rondom het versterken van zijn sociale netwerk. Handvatten en hulpmiddelen voor personen en zorgverleners komen uitgebreid aanbod.

Resultaten na de training

Deelnemers:

  • kennen het belang van het sociale netwerk en van het versterken ervan;
  • hebben handvatten om inzicht in het sociale netwerk van de ander te krijgen;
  • weten hoe erachter te komen wat de ander nodig heeft om gebruik te kunnen maken van zijn/haar sociale netwerk;
  • kunnen als zorgverlener een bijdrage leveren om het sociale netwerk van de ander te versterken;
  • hebben kennis van de competenties die nodig zijn voor de persoon en zorgverleners;
  • zijn op de hoogte van beschikbare hulpmiddelen om het netwerk in kaart te brengen.

Voor wie

Organisaties die zorg dragen voor anderen en een deel van die zorg moeten (gaan) overdragen of delen met mantelzorgers en/of vrijwilligers.

Aanvangsniveau deelnemer: vanaf niveau 3

Niveau scholing: niveau 3/4

In het geval van maatwerk wordt het niveau bepaald op basis van het niveau van de deelnemers.

Investering

  • Trainingsduur: 2 dagdelen.
  • Kosten: € 1.308, - per team/groep.
  • Lesmateriaal: € 25, - per deelnemer.

Ook is het mogelijk deze training in combinatie met het Samenspel en bijbehorende instructies af te nemen. Wil je meerdere mensen tegelijk opgeven, dan kan dit tegen een gereduceerd tarief. Neem contact met ons op voor een offerte, ook voor de mogelijkheden deze module incompany af te nemen.

 

Trainer: Chantal van der Feer     

Offerte aanvragen InCompany trainingen

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor InCompanytrainingen, een training op maat of een offerte? Mail dan naar: melanierump@burotov.nl of vul onderstaand contactformulier in.

Vermeld duidelijk om welke training en om hoeveel mensen het gaat.