Veranderende zorg

Ons zorgsysteem verandert de laatste jaren flink. We zien steeds meer een verschuiving van de zorg van professional naar naasten, mantelzorgers, leerkrachten. Samenwerken is dus van groot belang, maar in de praktijk blijkt dat soms lastig te zijn. Zodra professionals en ouders/mantelzorgers effectief samenwerken neemt de kwaliteit van zorg toe. De cliënt staat centraal en kan zich zo verder ontwikkelen.

Ook moet er gekeken worden naar wat de cliënt eventueel zelf nog zou kunnen doen. Door deze mogelijkheden te benutten krijgt de cliënt een stukje regie over zijn eigen leven terug. Zoals het onderhouden en/of uitbreiden van hun sociale netwerk, dat hen ondersteuning kan bieden op zowel emotioneel als praktisch vlak. De kwaliteit van leven en geluk wordt hierdoor vergroot.