Organisatie van zorg

Inhoud van de training

Organisatie van zorg is een module uit de leergang Begeleiden van mensen met een licht verstandelijke beperking. In deze module wordt de organisatie van zorg in Nederland op zowel micro- als macroniveau behandeld. Er is aandacht voor de wettelijke bepalingen die betrekking hebben op deze doelgroep en voor de Wmo.

Dit ga je leren

 • Methodisch begeleidingsproces; verpleegplan, begeleidings- of ondersteuningsplan, PDA-cyclus.
 • Rollen van de professional en de regiefunctie in de begeleiding van de cliënt.
 • Netwerk- en ketenzorg.
 • Shared caseload.
 • Wmo, WGBO, Wet BIG en BOPZ.
 • Gebruik dwang en drang.
 • Wetgeving doelgroep-specifiek (OTS, mentorschap).
 • Strafrecht (jeugd- en volwassenrecht) en maatregelen (jeugd-TBS, TBS, wetsartikelen).

Resultaten na de training

Met betrekking tot wet- en regelgeving:

 • Je kunt uitleggen hoe de basisstructuur van het recht in de gezondheidszorg eruit ziet.
 • Je kunt uitleggen welke wetten van toepassing zijn bij de gedwongen geholpen cliënt, de gedwongen opgenomen cliënt, de verstandelijke beperkte cliënt in een instelling.
 • Je kunt het verschil tussen dwang en drang benoemen.
 • Je kunt uitleggen hoe ethiek en recht elkaar beïnvloeden.

Met betrekking tot Shared caseload:

 • Je weet wat het begrip Shared caseload inhoudt en kunt dit uitleggen aan een ander.
 • Je kunt benoemen in welke situaties Shared caseload wordt toegepast.

Met betrekking tot Methodisch begeleidingsproces en ketenzorg:

 • Je kunt benoemen welke begeleiding de cliënt nodig heeft en hoe je dit in de praktijk vorm geeft en uitvoert.
 • Je laat zien dat je kunt reflecteren op je eigen houding in de hulpverlening.
 • Je kunt een door jou ingebrachte casus constructief bespreken met andere professionals.
 • Je ziet en bespreekt mogelijke dilemma’s in de begeleiding van de cliënt.
 • Je kunt aangeven waar jouw grenzen in de te verlenen zorg liggen.
 • Je kunt aantonen dat je in staat bent te werken binnen een netwerk en dat je zelfstandig een netwerk rondom de cliënt kunt (helpen) creëren.
 • Je kunt het belang van een sociale kaart (formele zorg) uitleggen en vertellen met welke ketenpartners samenwerking is gezocht.

Met betrekking tot Wmo en Participatiewet:

 • Je kunt aangeven welke veranderingen van invloed zijn op de geleverde ondersteuning.
 • Je kunt aan de hand van ingebrachte casuïstiek laten zien hoe de ondersteuning anders ingezet kan worden, zodat de ondersteuning behouden blijft.

Voor wie

De training is bedoeld voor professionals die (willen) werken met mensen met een verstandelijke beperking en beter op de hoogte willen zijn van de wettelijke kaders rondom de ondersteuning en de mogelijkheden en verwachtingen binnen deze kaders.

Aanvangsniveau deelnemer: vanaf niveau 4

Niveau scholing: niveau 4+

In het geval van maatwerk wordt het niveau bepaald op basis van het niveau van de deelnemers.

Datum van de training

De training wordt aangeboden als module 2 binnen de leergang. Deze module heeft 6 bijeenkomsten, binnen de leergang gegeven. 

Investering

 • Studiebelasting: 18 uur begeleid (6 lessen van 3 uur) en 20 uur onbegeleid.
 • De module is onderdeel van de leergang, deelname aan de module bedragen € 765, - per persoon.

Wil je meerdere mensen tegelijk opgeven, dan kan dit tegen een gereduceerd tarief. Neem contact met ons op voor een offerte, ook voor de mogelijkheden deze module incompany af te nemen.