Online weerbaarheid voor VG/LVB

Inhoud van de training

Als begeleider van mensen met een licht verstandelijke beperking kom je in aanraking met de alledaagse problemen die zij ervaren. Tegenwoordig hebben die regelmatig hun oorsprong in online activiteiten. Als er één plek is waar iedereen ‘normaal’ kan zijn, dan is dat online. Daardoor liggen er veel mogelijkheden voor het (sociale) leven van de cliënt met een LVB. Maar er zijn wel randvoorwaarden nodig om het veilig en prettig te laten zijn voor de cliënt.

Bewustwording

Mensen met een LVB zijn vaker slachtoffer én dader van pesten en misbruik via sociale media dan andere jongeren. Vanuit de werkvloer is er vraag naar handvatten om daar iets aan te doen. In deze interactieve training wordt ingegaan op de bewustwording rondom sociale media en online activiteiten van jou, als begeleider, en het team c.q. de organisatie waar je werkt en hoe je de cliënt het best kunt ondersteunen in zijn of haar online activiteiten en weerbaarheid.

De volgende vragen worden behandeld:

 • Welke sociale media worden op het huidige moment veel gebruikt en wat is er mee mogelijk?
 • Hoe kun je samen met de ander op zoek naar de (on)mogelijkheden die sociale media met zich meebrengen? Welke factoren van sociale media leveren hem of haar iets op en welke vormen mogelijk een gevaar?
 • Hoe kun je conflicten met de oorsprong in online contact voorkomen?
 • Welke ontwikkelingen en pathologie van de persoon spelen daarin een rol? Welke methoden kan de professional gebruiken om aan te sluiten bij de ander en hoe kun je die het beste inzetten?

Resultaten na de training

 • Je bent op de hoogte van veelgebruikte sociale media en online platforms/mogelijkheden en kunt zowel de kansen als de gevaren voor de cliënt benoemen.
 • Je hebt zicht op je eigen normen en waarden ten aanzien van het gebruik van sociale media. Eventueel ook op die van je collega’s en de organisatie waar je voor werkt.
 • Je weet waar je goed in bent in de begeleiding rondom gebruik van sociale media, maar ook wat je zelf hierin nog kunt ontwikkelen.
 • Je bent op de hoogte van diverse websites waar je, samen met de persoon, kunt oefenen in de omgang met de computer, internet en sociale media.
 • Je hebt kennis gemaakt met de principes van motiverende gespreksvoering en kunt er vanuit gaan dat motivatie en mogelijkheden in ieder individu schuil gaan.
 • Je bent je bewust van jouw en de algemene beeldvorming van de persoon met een LVB.
 • Je kent de voorwaarden die gesteld mogen worden aan de begeleidingsstijl die je toepast als professional.

Voor wie

De training is bedoeld voor mensen die werken met mensen met een licht verstandelijke beperking en aanlopen tegen de invloed van sociale media in het leven van de persoon.

Aanvangsniveau deelnemer: vanaf niveau 3

Niveau scholing: niveau 3/4

In het geval van maatwerk wordt het niveau bepaald op basis van het niveau van de deelnemers.

Datum van de training

De training wordt incompany aangeboden.

Investering

 • Trainingsduur: 2 dagdelen 
 • De kosten van de training bedragen €1.308,-
 • Lesmateriaal: vanaf €7,50 per deelnemer 

Het is mogelijk een informatiebijeenkomst door ons te laten organiseren. Ingegaan wordt op algemene theorie en wat handvatten voor de praktijk uit de training aangereikt.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden voor jouw organisatie en een offerte op maat. 

Offerte aanvragen InCompany trainingen

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor InCompanytrainingen, een training op maat of een offerte? Mail dan naar: melanierump@burotov.nl of vul onderstaand contactformulier in.

Vermeld duidelijk om welke training en om hoeveel mensen het gaat.