Koploper

Open dagen ROC Kop van Noordholland: 28 november 2019 en 11 februari 2020

Open dag LeekerweideGroep: 21 maart 2020

Een opleiding volgen bij de 'Koploper', een goed idee!

De Koploper biedt een leerwerktraject naar niveau 3 of 4 aan in zorg en welzijn via ‘praktijkgestuurd leren’. Dit betekent dat jij als student de regie hebt over je leerroute en dat je het traject afsluit met een diploma. Hierbij word je begeleid door docenten en werkbegeleiders om te komen tot jouw leervragen.

Het bijzondere van deze opleiding is dat deze gezamenlijk wordt ontwikkeld door ’s Heeren Loo, het ROC Kop van Noord-Holland en LeekerweideGroep. Alles wat je als student leert, theorie én praktijk, sluit aan bij wat cliënten in de huidige maatschappij nodig hebben.

Om aan deze beroepsopleiding deel te kunnen nemen is het noodzakelijk dat je een leer/arbeidsovereenkomst hebt met ’s Heeren Loo of LeekerweideGroep.

Talent

Je start vanuit je talent en vaardigheden die je al bezit. Door een talent- en motivatie-analyse worden deze inzichtelijk gemaakt. Wat je al weet of beheerst hoef je niet nog een keer te doen. Dat betekent dat jouw leertraject uniek is. Jij bepaalt samen met je coach de leerroute en het studietempo binnen gestelde kaders en wettelijke normen en op basis van het kwalificatiedossier van jouw opleiding.

Jij hebt hierin je eigen verantwoordelijkheid en regie.

Persoonlijke begeleiding

Tijdens het leertraject heb je een coach en een werkbegeleider. Elke 10 weken zitten jullie samen om tafel om je leerplan door te nemen. Hierin presenteer je je portfolio, de voortgang en je leerdoelen voor de komende periode.

Uitgangspunten

 • Je leert zelf de regie te nemen.
 • Je bent gekoppeld aan een werkbegeleider en een coach.
 • Je leert je eigen leerplan te ontwikkelen.
 • Gastdocenten vanuit de praktijk helpen mee om het lestraject vorm te geven.
 • Het onderwijs sluit aan op jou werkplek en eerder verworven competenties.
 • Als student in opleiding wissel je minimaal één maal van werkplek.
 • Als student in opleiding investeer je tijd en energie in dit opleidingstraject.

De volgende BBL-opleidingen worden aangeboden op basis van praktijk gestuurd leren:

 • Maatschappelijke zorg (niveau 3)
 • Maatschappelijke zorg (niveau 4)
 • Combi maatschappelijke zorg en VIG (niveau 3)
 • Verzorgende-IG (niveau 3)
 • Verpleegkundige (niveau 4), vanaf september 2019.
 • Verpleegkundig begeleider (niveau 4) dubbel diplomering VP en MZ, vanaf september 2019.

Meer info of een vraag?

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met: Geranda Mantel; 06-10236404 gerandamantel@burotov.nl