Gedragsproblematiek

Inhoud van de training

Deze lessen vormen een module binnen de leergang Begeleiden van mensen met een licht verstandelijke beperking. In deze module wordt ingegaan op voorkomende gedragsproblematieken bij deze groep mensen. Er zal op verschillende manieren ingegaan worden op veelvoorkomende problematiek.

Voor wie

De training is bedoeld voor professionals die (willen) werken met mensen met een licht verstandelijke beperking.

Dit ga je leren

Je krijgt zowel een theoretische als praktijkgerichte inleiding in:

 • ontwikkelingsstoornissen
 • middelengebruik en verslavende gewoontes
 • risicozoekend gedrag
 • puber- en adolescentieproblematiek
 • levensfase problematiek
 • crimineel gedrag
 • online weerbaarheid

Resultaten na de training

 • Je kunt veelvoorkomende problemen die voortkomen uit het gedrag signaleren in de eigen praktijk.
 • Je kunt op een adequate manier handelen om de juiste acties en begeleidingswijze in te zetten.
 • Je signaleert levensfaseproblematiek bij de cliënt en kunt de gevolgen hiervan benoemen.
 • Je kunt uitleggen wat risicozoekend en crimineel gedrag is en waardoor dit bij deze mensen veel voorkomt.
 • Je kunt uitleggen wat een verslaving is en een verband leggen met de cliënt met een LVB.
 • Je kunt benoemen welke veranderingen in de cliënt en diens gedrag een aanwijzing kunnen zijn voor problematisch middelengebruik.
 • Je bent op de hoogte van verschillende verslavende middelen en de werking ervan.

Datum van de training

De training wordt aangeboden als module 2 binnen de leergang. Deze module heeft 6 bijeenkomsten, binnen de leergang gegeven. 

Voor wie

De training is bedoeld voor professionals die (willen) werken met mensen met een verstandelijke beperking en beter op de hoogte willen zijn van de wettelijke kaders rondom de ondersteuning en de mogelijkheden en verwachtingen binnen deze kaders.

Aanvangsniveau deelnemer: vanaf niveau 4

Niveau scholing: niveau 4+

In het geval van maatwerk wordt het niveau bepaald op basis van het niveau van de deelnemers.

Investering

 • Studiebelasting: 18 uur begeleid (6 lessen van 3 uur) en 20 uur onbegeleid.
 • De module is onderdeel van de leergang, deelname aan de module bedragen € 765, - per persoon.

Wil je meerdere mensen tegelijk opgeven, dan kan dit tegen een gereduceerd tarief. Neem contact met ons op voor een offerte, ook voor de mogelijkheden deze module incompany af te nemen.