scholing Voorbehouden handelingen

Wij verzorgen scholingen voorbehouden handelingen en verpleegtechnische vaardigheden voor zorgprofessionals en zorgorganisaties die hun medewerkers bekwaam willen houden. Wij bieden de mogelijkheid om in kleine setting (desgewenst 1-op-1) verpleegtechnische vaardigheden aan te leren, te oefenen en te toetsen.

Kijk hier voor meer informatie of neem contact met ons op.

Oefenen en toetsen t.b.v. BIG-registratie of autorisatie

Je bent bevoegd als je het diploma verzorgende IG of verpleegkundige hebt, of als je bent geautoriseerd via je werkgever. Je bent bekwaam als je een voorbehouden of risicovolle handeling op een deskundige wijze kunt uitvoeren en je door de organisatie als bekwaam geregistreerd bent.

Pas als je bevoegd én bekwaam bent, mag je de handeling uitvoeren.

Als je je niet bekwaam voelt, ben je ook niet bekwaam. Als je geen verpleegkundige of verzorgende IG bent, maar het is wel noodzakelijk dat je een voorbehouden handeling uitvoert, kun je geautoriseerd worden voor een specifieke handeling.